Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šamanismus a jeho medicína

 

p2110055.jpg

              ŠAMANISMUS A JEHO MEDICÍNA                                          

img.obrazky.cz-orel.jpg

p1010001.jpg

 A na úvod sem nyní vkládám pár obrázků zvířat a mimo to i několik fotografií šamanů jejich pomůcek ale i dobových šamanských artefaktů.

p9020151.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-043.jpg

p4070002.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-050.jpgmedvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-082.jpg

p7110057.jpg

Zařadil jsem pro Vás do této rubriky o trochu více fotografií zvířat a také jsem mimo jiné hezké doprovodné obrázky zde připojuji na dálku svůj pro mne       přitažlivý mohutný medvědí  pozdrav.                                         medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-065.jpg

img.obrazky.cz-orel.jpg     p5200623.jpg    

p6100366.jpg    

p2030435.jpg    

p2030348.jpg    

p2030354.jpg                      

p2030369.jpg                      

p2030368.jpg                      

p2030355.jpg                      

p2030367.jpg                      

p6240276.jpg

p2030349.jpg

 

p6240268--2-.jpg

p2110055.jpg                   

121.jpg

p1210134.jpg

p1210151.jpg

p6100321.jpg  

p6110032.jpg

p1210079.jpg

p1210142.jpg

p1210131.jpg

p6240616.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-017.jpg

p6240454.jpg

p2030415.jpg

p6240416.jpg

p6240372.jpg

87.jpg

03072017670.jpg

p2110015.jpg              

p8190034.jpg              

144.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-062.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-063.jpg            

p2190076.jpg            

p2110071.jpg

p7310131.jpg

p2110062.jpg      

p1130718.jpg      

p1130712.jpg       

p1130717.jpg       

p6240629.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-068.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-089.jpg       

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-067.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj..jpg

p6110035.jpg           

p2110061.jpg           

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-088.jpg           

03072017636.jpg

p6110038.jpg        

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-006.jpg

p2030377.jpg

p2030360.jpg               

p2030363.jpg

p6100229.jpgp1010001.jpg             

p2190032.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-064.jpg

p7160107--2-.jpg

p6110013.jpg

p6100175.jpg       

03072017671.jpg

img.obrazky.cz-panter-cer..jpg

img.obrazky.cz.jpg

pa090040.jpg

p6240522--2-.jpg             

img.obrazky.cz-vyr-velk..jpg

p6100130.jpg       

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-004.jpg         

                        

83.jpg

pa090232.jpg

p8140018.jpg

forest39.jpg

179.jpg

p1010053.jpg

p8140021.jpg

p1010743.jpg

eagle.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-042.jpg

     A nyní již několik poznatků o samotném šamanismu                                            123.jpg

p6240252.jpgp2030325.jpg

p2030425.jpg

pc220075.jpg

Omlouvám se Vám, ale před časem jsem si tuto rubriku omylem smazal. Nyní však opět však toto téma zpracovávám a brzo, ji tímto námětem a  popisem způsobu šamanského života, taktéž jakožto šamanského vidění i vnímání světa, opět pro Vás rozšířím. Zatím společně každý z nás pouvažujme o tom, co pro nás skutečně příroda znamená. Jak, i co ve styku s ní vnímáme, cítíme. A pozorně a s plností zostřeného vědomí, v tom všem ponořeni, vše do hloubky prožívejme a nechme v sobě probudit ony všeliké živé vjemy, tělesné pocity, nebo emoce, které se v našem nitru z jeho hlubin vyplaví a  nechat to v sobě v oné probuzenosti zakořenit.                                   Nechme se tím prosytit, unášet a možná, že při těchto zastaveních i vy pocítíte opět po dlouhé době, snad i poprvé ve vašem životě to,co nelze popsat slovy, onu jednotu se vším. Jděme, vcházejme do svého nitra, odkryjte své hlubiny duše, jděme vždy až na samotnou dřeň. Věnujme tomuto prožívání svůj čas. Je to čas našeho života ve splynutí s přírodou, vesmírnými prostorami prostoupené Božím Duchem, Duchem našeho Stvořitele Velkého Ducha.                                                                        Tímto způsobem bytí, nikdy nezchudneme, nikdy nebudeme zklamáni.Tak to cítím a tato pravda je pro mne a bude, vždy jako jasné zářící světlo. Ano je a bude vždy světlem, neboť láska bude vždy láskou a pokoj zůstane pokojem, dobro a soucit se vším živoucím budou mít v citlivém lidském srdci vždy dost místa i pro druhé. To všeliké tajemství našeho pravého bytí lze vnímat uvnitř sebe i v kosmickém prostoru kolem nás. Můžeme uzřít opravdovou doširoka a do dálav šířící se vlny s plností  harmonie .Jde o procitnutí do skutečného života.                                                                                            Uvědomme si osobně i během dne, svou pravou duchovní podstatu a žijme ji s odvahou a rozhodností, bez pochybování o její pravosti.                       Žijme onu skutečnost, která se v tomto světě, plném asertivních, egoisticky vyladěných a do sebe zahleděných, zatemněných myslí jedinců, ve světě plném pozlátek sice příliš nenosí, ale přesto tu je, jakožto neoddiskutovatelná skutečnost, kterou mnozí, ač možná i o ní vědí tak ji v sobě potlačují pro krátkodobý a také krátkozraký zisk, možná právě ze strachu co na to řeknou druzí. Ze strachu dovolit si být svobodnou bytostí, protože dnes lidé příliš lpí na názoru druhých, na tom, aby nepřišli možná o své známé, kteří by šamanský způsob života v nás spíše odsoudili. Ať naše osobnost je nezávislá na tom co si budou o nás druzí myslet. Oni se pohybují v kalu a nepijí vodu která je plná života, jsou příliščasto zapleteni do různých dnes populárních ,,hodnotných" názorů, nebo si ani nepřipouští jak často jsou zmanipulovatelnými tím co se zrovna nosí.                                                     A když bude někdy naše duchovnost tlakem, který na nás svět neustále vyvíjí, a tato naše duchovnost bude jakoby vytlačena na periferii našeho vnímání, našeho zájmu, tak si najednou uvědomíme, že se pojednou vnitřně budeme cítit, vždy nějak chudí a prázdní. Ano nic co je z tohoto neustále měnícího světa není trvalé, ani dost kvalitní, aby to nasytilo naši hladovou duši. Nic nás co je ze z tohoto světa, nikdy nenaplní, nikdy trvale neuspokojí ani nás to neučiní dlouhodobně šťastnými, neboť vše co je živoucí prochází proměnami, nic není stálé.                                                                     Neboť vše je plné života, neboť vše je prostoupeno Živoucím Vědomím Velkého Ducha, z jehož podstaty jsme vzešli. Vstupme odvážně touto branou vedoucí k Pravdě, k Pravdě, která je za tím vším.                                    Každý z nás je svobodná duchovní bytost, uvědomme si tuto skutečnost jasně a vše najednou zprůzrační, závoje klamu pojednou zmizí, prožívejme pak toho živě a intenzivněji, zjistíme co je pravdivé a co v sobě má příměsi falše, dost na to, aby to důvěřivé lidi to obelhalo, svázalo ve svobodném myšlení a vidění,neboť pak když se z těchto tenat vymaníme tak se pojednou možná opět poprvé svobodně nadechneme a svět kolem nás bude mít sytější barvy. Budeme-li takto každý z nás aktivně prožívat svou duchovnost, neboť každý z nás toto poznání své pravé podstaty vlastní, onu svou duchovní stránku své bytosti, která je vzájemně propojena se vším kolem a přesto je svobodná, mame každý od svého zrodu na svém kontě.                 Uvědomme si jasně co nám osobně pak brání jejímu uvědomování a žití? Vstupte za oponu a prohlédněte k tomu, vlastně spíše za to co pozlátka světa, jejich blyštění nám tak často zakrývají. My jsme duchovními bytostmi, ač v těle,nejsme tělem, ač máme mysl,nejsme myslí,nejsme ani myšlenkami, představami ani pocity. Ty plynou jako voda v řece, objevují se a zase mízí rozplývají se co oblaka na obloze. Jsme živoucím vědomím, plným Bytí, jsme duchovní bytosti a s tím, touto skutečností je nutno v sobě pracovat a rozvíjet. Rozšiřovat tak své hranice, odsouvat staré omezující vzorce myšlení, stávat se prostornějšími, plnými živoucího Vědomí Božského Ducha. Možná že nyní je čas si to připustit, uvědomit toho,žít to a také plněji tyto dimenze bytí v sobě odkrývat a vnímat též jich prožívat, vnímat toho co nejintinzivnějším nejživějším způsobem. Začněme opět hluboce vnímat a prožívat to co nás obklopuje,co na nás silně působí a být touto pravdou,být onou skutečností samotnou. A to nás vnitřně začne pozvolna osvobozovat, od vší povrchnosti a plytkosti žití.                                                                                              Toto poznání, jakmile jej jednou zpoznáme a přijmeme, budeme-li je i rozvíjet i následně prakticky žít, pak nám nikdo již nebude schopen tohoto poznání zcizit, neboť když se staneme vnitřně pravdivými a upřímnými, čistými i sami k sobě, dojdeme k tomu.Pak ono poznání je plně námi a my jím. A tak to je. Zatím Vám přeji mnoho úspěchů při objevování těchto vnitřních, hlubších zákoutí, vaší duše, vašeho duchovního rozměru kosmického Bytí. A zatím Vás na dálku zdravím s pozdravem Jan.                                      111.jpg                         p6130028.jpg             

img.obrazky.cz-panter-cer..jpg

p2110113.jpgp2110064.jpg

129.jpgp2110130.jpg

p2110135.jpg

img.obrazky.cz-velky-vyr.jpg

                                

p2110147.jpgp2110014.jpg

p1290268.jpgforest22.jpg

Šamanismus je způsob citlivějšího prociťování reality okolního světa a sil, jenž se kolem nás vinou, vibrují. Mnohé vlonění a vyzařování, díky němuž můžeme po čase nabýt většího porozumnění těmto silám a entitám, duchům, zvláště ,když ve snaze fungovat v propojení s Velkým Duchem Stvořitele vedoucího nás, pokud tu možnost zapojíme do svého životního stylu a smýšlení, budeme dovedeni do stále hlubší a prohlubující se harmonie se vším stvořeným a pociťovat onu Jednotu. Dojít až k samé vědomé Jednotě s Ním. Šamanismus je neustálé pozorné vnímání, nazírání toho co nás v dané chvíli obklopuje, působí na nás, na naše energetické pole, myšlení a cítění. A my zase můžeme prozkoumávat jakou úlohu  a možnosti se nám osobně v dané chvíli otevírají, co nse nám nabízí. Pokud je nalezena rovnováha, harmonie, pak se vše kolem nás děje ,,nyní a teď''.Hranice mizí a jsou to tajůplné chvíle, kdy můžeme vidět i cítit splňování našich záměrů, které se realizují pojednou jakoby sami. Neviditelné, ale stále reálné síly, spolu s námi léčí bolavou duši těch co neví kudy kam a my se pro tyto chvíle ocitáme v jakémsi energetickém obalu léčebné síly a z této léčebné síly máme možnost čerpat, pomoci ,neboť dříve nabytá vnimavost a její rozvíjení, nám umožňuje chápat kterak tuto sílu použít v daném případě, jak napomoci uzdravení daného člověka, rostliny stromu.Lze přijímat moudrost a sílu od zvířat, ale také od vody,větru i kamenů, jež jsou také našimi staršími bratry a komunikace s nimi není vůbec nemožná, jak by se mohlo na prvý pohled zdát.Hlas bubnu,chřestidela silových písní nás může léčit a přenese nás to též do jiných rovin vnímání.                                                                           K tomu všemu slouží různé šamanské rituály, obřady a cesty do spodního, nebo horního světa, kam se za rytmického zvuku bubnů, chřestidel a zpěvů noříme, abychom se vydali na cestu a při návratu z těchto světů odtud přinesli dotyčnému medicínu. Ano noříme se do daného okamžiku, problému se záměrem pomoci vyřešit a posílit nemocného.......                                  Máme zde možnost  cestovat za pomoci bubnu, kdy se po delší dobu opakovaně udržuje rytmus asi 3-4 údery za vteřinu a my se tak dostáváme do tzv. Alfa stavu, kdy náš mozek funguje již jinak nežli za našeho běžného stavu vědomí. Va stavu alfa se dostáváme do větší a bdělejší vnímavosti a bdělosti,pozornosti během níž je možno se lépe vyladit na duchovno, na ten čas, kdy se prakticky a aktivně napojujeme na síly přírody a vstupujeme do duchovních světů. Je stále co objevovat, stále je čemu se učit a posléze toho můžeme využít při šamanském léčení, jak nablízko tak i na dálku, nasměrovat tyto pomocné léčivé síly lidem, kteří o naši pomoc nás požádali, a svolili se šamanským způsobem léčení...                                                                                                                                                          20032010450.jpgp1130718.jpgp1130717.jpg 

Zde Vás zdravíme Vás společně se Slávkem Hlasem z akce, kdy jsme byli pozvání abychom zasvětili v Nihošovicích jejich kamenný kruh.                                                -----------------------                                                                                                                                               Když se známé lékařské postupy ocitají na slepé koleji a jaksi není v jejich moci klienta dostat do stavu, jenž mu přináší snesitelnou trvalou úlevu od jeho potíží, tak dotyčný má možnost, svobodnou volbu se podrobit různým jiným alternativním léčebným metodám, jako je například akupresura, či akupunktura a třeba si zvolí a podrobí se možnosti šamanského léčení. Nikdy nejde, ale jen ale o daný okamžik léčení, je třeba pro účinnost a trvalost léčby pozmněniti způsob svého dosavadního života, aby léčba byla účinná a trvalá přijmout i rady. Bude možná třeba změnit dosavadní myšlenkové vzorce, opustit i daný zaběhnutý životní styl ono pohodlné známé klišé jimž se naše ega obalují, aby měli vždy vše co nejvíce pod svou kontrolou,neboť pokud klient těchto změn ve svém životě neučiní, nezmění, tak se vše započne opět narušovat a vztahy mezi fyzickou a duchovní rovinou dostanou opět trhliny a harmonická rovnováha nastolená šamanským léčením půjde do ztracena, vyrovnanost organismu, propojení duše a těla, harmonie se vytratí a příznaky potíží se mohou opět projevit v celé své síle.Šaman k nastolení rovnováhy mezi duší a tělem používá své sil svých pomocných a ochranných zvířecích duchů, ale i síl z rostlinné říše.                                                          

img.obrazky.cz.jpg

p6010546.jpgp7140338.jpg                                                          06072017838.jpg                                                                                                                                                                     Šamanismus není šarlatánství, ani náboženství, jedná se o druh vnímání duchovního světa i světa fyzického kolem ná, jedná se o vědomé spojení s duchy rostlin, zvířat, stromů,nerostů, samotné matky Země a spojení s moudrostí a silou Velkého Ducha Stvořitele celého vesmírného prostoru, kde působí Jeho roztodivné síly, Jeho energie, neboť On je Zdrojem všeho bytí. Pro lidi je, ale zatěžko mnohdy opustit svůj známý zaběhnutý způsob života a snaží se spíše své živozy prožít ve své známé ulitě přežít, či si život ve světě užít co to jde, dokud mají k tomu síly a prostředky. Mají-li pak něco zmněnit ocitají se jaksi ve vzduchoprázdnu, kdy jakoby nemají nic pod svou kontrolou jako tomu bylo dříve, kdy ego mělo vyšlapané své známé cestičky a s dnes tak vysoce oceňovanou asertivitou, bylo možné si vždy něco někde urvat.                                                                                           Ale na druhé straně je radostné, že některým lidem není lhostejno jakým způsobem, stylem svého života žijí a cítí potřebu to pozmněnit a inklinují k šamanistickému způsobu vnímání světa i léčby a považují za důležité si nejen chránit svůj duchovní rozměr, ale také si tento potenciál vědomě neustále chránit a také rozšiřovat .                                                   

kopie---p4070009.jpg

p4070004.jpg

p4070007.jpg   p4070006.jpg 

p4140046.jpg

Šamanismus je vlastně ve své podstatě schopnost vidět a nahlížet  do hloubky duchovních světů, do světa duchů a řídí se snahou vidět, vnímat, prožívat a porozumět Jednotě i prostornosti celého vesmíru. Být se vším navzájem propojen, nevydělovat se,(to činí ve strachu z neznáma jen lidské ego). Šaman se snaží býti nevydělen z oné vesmírné a duchovní Jednoty. Šamanismus je způsob života, který je žitý v oné jednotě se vším, v kosmické i duchovní rovině. Tímto způsobem šaman žije a nahlíží svět kolem sebe a při stavech, kdy se noří do světů duchovních, pracuje v nich jako mocná duchovní bytost, která si uchovává sílu něco vykonat pro svou komunitu společně s pomocnými i ochrannými duchy rostlin, stromů zvířat, vody i samotné Matky Země. Vykonat něco, co pro dotyčného člověka, či pro svět přírody i lidí, který cítí, že je třeba dnes více než kdy jindy chránit, je a bude i pro něj ochranou a též přínosem. Šaman je ochránce a ve spojení s Velkým Duchem(Bohem) se snaží přetvářet dnešní negativní realitu do snesitelné rovnovážné roviny, harmonie.               

22012009270.jpg  Ve snaze nabýt schopnosti pomáhat, chránit šaman se vydává na cesty, aby objevil nové a nové cesty a způsoby jak se spojit s různými pomocnými duchy, jak s nimi komunikovat a vědomě vcházet do spojení, komunikace a přijímat rad z těchto duchovních sfér, které nelze vnímat doslovnými fyzickými smysly, ale musí býti otevřeny vnitřní sluch i zrak a vnímat vše otevřeným láskyplným srdcem. Vítat každého, neboˇať člověk, nebo zvíře, strom, rostliny všichni jsou mými bratry a sestrami. Z Velkého Ducha Boha vše se zrodilo a také doposavad trvá, vše žije vBohu Otci a On vše naplňuje vším prostupuje a vše oživuje svou silou. Z Jeho vůle vše má býti propojeno v harmonickém Bytí. Lidská bytost, která je šamanem, je prostředníkem mezi těmito božskými silami a duchy, je služebníkem, poslem k nastolení všeliké  harmonické bytnosti všeho stvoření. Snaží se chránit vše živé a ke všemu, jako k živoucí entitě také přistupuje a snaží se ji pochopit, spřátelit se sní, aby v čase potřeby mohl ji přivolat ku pomoci.                                                                                                                                                   122.jpg87.jpg                                                Pro každou činnost a to platí stejně i pro šamanismus je důležitá praxe. Každodenní praxe která užívá jen a jen praktikování šamanského způsobu vnímání a žití, praktikování, dodržování určitých zásad, dovolit si čili umět si třeba sám někde sednout a třeba jen za zvuku chřestidla se na klidném místě kde nebudeme  nikým rušeni ponořit se do duchovních světů. Všude kde se nacházíme je vhodné býti bdělými a zostřeně pozornými, proto pomáhají i krátkodobé koncentrace během dne (vždyť stačí 5-10 minut, kdy klidně se  rozhodneme uvolněně a volně dýchat, rozšířit se, pociťovat prostornost těla a jeho lehkost).Umět se jaksi zastavit, věnovat sobě, vyhradit si chvilku jen a jen určitý vyhrazený čas pro sebe a pro svou šamanskou práci.                                                                                                  

159.jpgp4070011.jpg

img.obrazky.cz-panter-cerny.jpgimg.obrazky.cz-orel.jpg

p4070013.jpg

p5220659.jpgimg.obrazky.cz-sedici-vyr.jpg

136.jpg Dalo by se o šamanismu a jeho různých technikách toho napsat ještě dost a dost, ale v poslední době je na trhu již spousta knih z kterých, lze pro své začátky a i posléze praxi načerpat dostatek vědomostí, ale jak jsem napsal již výše, dokud šamanismus nebudeme sami opravdově praktikovat a žít své životy ve shodě s oním duchovním poznáním, kterého se nám ze zkušeností s ním dostane pak zůstaneme člověkem, který se sice živí z knih a různých článků,ale zůstává jenom u informačních poznatků, určitých teorií a pohodového intelektualismu, kdy se o dané tématice sice možná mezi známými, přáteli, zasvěceně dotyčný rozhovoří, ale vnitřní práce na sobě a praxe zůstanou u něj jakousi prázdnou schránkou kam nikdy nedojdou dopisy a pokud by i do ní nějaký došel, tak dotyčný i kdyby jej uměl přečíst nikdá jej nepochopí, nevejde do jejich informační hloubky, a nepochopí ani jejich opravdové výšky ni šířky. Některé užitečné tituly knih vydaných o šamanismu uvedu ještě jako možné vodítko na konci v závěru tohoto článku. 

03072017662.jpg

p1010500.jpg03072017660.jpgp1010582.jpg

img.obrazky.cz-velky-vyr.jpg Mohl bych zde napsat, o tom jak se očišťovat před obřadem, jak pořádat ten či onen obřad či rituál, lepší však by bylo kdyby se vytvořili určité místní šamanské bubnovací kruhy, které by se lidé zapálení pro šamanskou práci pravidelně scházeli a systematicky posléze společně též pracovali s touto technikou na různých tématech a oblastech, prostě, kde by cítili, bylo jim dáno na vědomí kde by bylo třeba pracovat. Možná že se někde spolu potkáme a zapojíme se do společné práce.Těším se s vámi na toto setkání i když možná uplyne ještě mnoho vody v řekách a po nebi propluje a přežene se dosti oblaků, avšak věřím, že se cesty těch co opravdu hledají Pravdu, skutečnou Pravdu o sobě,o světě kolem a také vesmírných dálavách a pokud v tomto zapálení budou-li usilovně pátrat i po těch duchovních světech,dříve, či později se jejich cesty někde spolu protnou.Protnou se možná s cestami  po kterých chci a po nichž budu kráčet za pravým poznáním i já sám.Přeji Vám mnoho krásných prožitků při této vaší šamanské práci, hodně požehnání a síly od Velkého Ducha i pomoci od vašich zvířecích pomocných a ochranných duchů.                                                                                  Vše je energií o odlišných vibracích, vše vším navzájem prostupuje a také se tak vzájemně ovlivňuje. Je jen Jediný Velký Duch, Stvořitel, Zdroj vší jednoty, On je mocná síla a energie, která nás cele a vše prostupuje. Nelze se vydělit z Boha, z této Univerzální Prajednoty, tohoto Zdroje všeho bytí, ač si to mnozí stále zatím myslí a opečovávají své malé jaksi vydělené, neduživé já, svá ega.Je jenom jeden vesmír, jeden dům, ale je mnoho místností v něm, avšak jsme je nestihli zatím ani z části všechny projít.  Vesmír kolem nás je plný silových polí, různých vibrací, duchovních bytostí. Vesmír je jako kouzelná pavučina života a smrti, kde se vše přemněňuje ve velký kouzelný koberec, příběh, kde každý z nás má své místo, své poslání, úkol na němž by měl pracovat.Prožíváme příběh, kde se spolu navzájem setkáváme jako Artušovi rytíři kolem kulatého stolu.....                                                                                                                                     medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-024.jpg                                            Díky Tobě Velký Duchu za tato setkávání, za sílu, kterou Jsi nám každému propůjčil, za schopnosti, které jsi nám každému dal i za moudrost jíž jsi nám svěřil, abychom Tebe poznávali, uprostřed této krásy naší Země. Veď nás cestou moudrosti a láskyplného sdílení. Ať tep vesmíru je i naším tepem, ať máme v lásce všechny naše bratry a sestry. Chraňme si vše cenné co má trvalou hodnotu, buďme vždy ochotni se podělit též s druhými o to co nepomíjí i o svou lásku. Mír a pokoj přeji tímto všem srdcím, celé planetě Zemi, všemu stvoření. Děkuji Ti Velký Duchu především za život, který ve mne stále udržuješ i za síly jichž je třeba k žití v tomto zmateném a Tobě odcizeném světě. Přeji Vám všem též pokoj harmonii všem Vašim srdcím. Se srdečným pozdravem Jan.         

251220133843.jpgmedvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-017.jpgmedvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-005.jpgmedvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-041.jpgmedvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-044.jpg

144.jpg

medvedi-vlci-jaguari-opice-aj.-004.jpg

82.jpg

157.jpg

 

 

 

 

132.jpg

135.jpgp8180067.jpg

img.obrazky.cz.jpgvyr-hlava.jpghome-new-basicwkshop.jpgimg.obrazky.cz-lev.jpgimg.obrazky.cz-cer.-panter.jpgimg.obrazky.cz-cerny-panterr.jpgp4240103.jpg                           

                                    p9170135.jpg                 Zde jak jsem slíbil, uvádím některé z knih které mne osobně prakticky pomohly a i mne oslovily a myslím si, že obsahují užitečné a praktické rady pro každého kdo má zájem se o šamanismu více dozvědět, jak se se šamanismem lépe seznámit a načerpat z těchto knih inspiraci, návody jak šamanským způsobem začít vnímat, myslet i a to hlavně jak začít osobně dále sám na sobě pracovat a vše kolem sebe nově do sebe nasávat, nověji i vše prožívat.                                                                                                 Je to například kniha: ,,Zpívej své duši na cestě domů'' od Caitlín Matthewsové/--- ,,Duch místa" od Loren Crudenové,/ ---,,Strážce prastarých vědomostí'' od Marielu Lorlerové/----kniha od Sandry Ingermanové s názvem ,,Kráčím ve světle''/--nebo jeden z posledně objevených, novějších vydaných titulů je ,,Šamanská zkušenost-praktický průvodce mimosmyslovým vnímáním od autora Kenneth Meadowse/---,,Probuzení do duchovního světa" od Sandry Ingermanové a Hanka Wesselmana/. A na závěr je zde uvádím již tradiční, (minulý rok opět nově vyšla)  kniha ,,Šamanismus a archaické techniky extáze'' od Mircea Eliadeho.To je jen pár z těchto mnohých užitečných knížek pro vaši lepší  informovanost o tom co je to šamanismus jaké používá techniky a pomůcky, aby se člověk dostal na cestu a jak s těmito technikami dnes pracovat. Zařadil bych na závěr i knihy ,,Toltétské snění" a knihu ,,Putování se sílou". Jsou to  všechno, alespoň podle mne knihy, z nichž lze načerpat základy šamanského vnímání, vidění a práce.Ať se daří. To Vám přeji z celého  srdce, aby byly vaše životy bohatějšími a neulpíváli jsme co druzí jen na povrchu věcí, toho co lze vidět doslovnými tělesnými smysly, ale abychom prohlédli do duchovních hlubin naší duše a podstaty všeho co nás obklopuje. Jsem si vědom toho, že zrovna přímo zde nepopisuji a nezabíhám do toho jak cestovat do horního, či spodního světa, jak získat své mocné zvířecí ochránce a jiné duchovní pomocníky, ale je toho opravdu napsáno mnoho v uvedených knihách a pak, je na každěm zda se pustí osobně na svou šamanskou cestu, či mu stačí to něco málo o čem jsem se zde výše zmínil, jako okkrajová informace o níž bude snad do budoucna uvažovat jako o realitě. Přeji Vám mí souputníci, aby jste získali mnoho hlubokých vhledů a prožívali věci novým neotřelým způsobem a tak získali mnoho krásných duchovních objevů a úspěchů. Tak ať se dáří všem odvážným a vytrvalým., těm, jenž se nebojí se pustit do něčeho dosud pro ně neznámého, něčeho co jejich ego nemá pod svou kontrolou, protože je to právě ego kterému se pojednou ztrácí půda pod nohama objevuje se u něj strach z neznáma a nemá to co se uděje pod svou kontrolou. Zdravím Jan.

p9170133.jpg

p7150154.jpg

ac68708680b7d0b1c1f9aeb9a13d1da9-400x300.jpgp6010546.jpg

Přeji Vám všem, kdož jste navštívili tyto stránky, mnoho zdaru v produchovňování vašich životů. A snad Vás tento článek částečně pomůže vyladit do roviny, kdy se šamanská duchovnost pro vás stane přitažlivou a časem i nedílnou a podstatnou součástí vašeho života a práce na sobě a přitom se nebudete cítít divnými, ale přirozenějšími, radostnějšími, neboť zjistíte, že není třeba nosit masky, ani se podřizovat davu, tedy dnešní uznávané běžně uznávané společenské normě, ve formě na uniformované odlitky v podobě v jaké by Vás tento svět chtěl mít. Ten kdož si uvědomuje a žije svoji svobodu, zná pravdu, svou pravou podstatu, ten již přestává být pro tento svět loutkou, marionetou v tomhle světovém divadle s takovou bytostí se již těžko manipuluje, neb si dotyčná osoba váží svého života, své nově nabyté svobody. Prozatím se se všemi Vámi zatím loučím s pozdravem Vás zdravím a přeji mnoho úspěchů Jan

p7090130.jpg