Jdi na obsah Jdi na menu
 


promluvy na duchovní témata

                                                                                   DUCHOVNÍ             PROMLUVY                                                                         Vážení  přátelé a duchovní badatelé, cestovatelé, vy kteří také někdy hledáte pomoc a odpověď na své hromadící se otázky, chtěl bych zde  pro Vás psáti  duchovní promluvy. Teprve nyní, jsem se rozhodl otevřít tyto promluvy a rozpravy a proto jejich zrození, bude ještě krátkou dobu trvat, nežli sem přibudou ony první okvětní plátky z duchovních květin, pro Vás snad vonných příspěvků. Promluvy budou rozvíjeny zejména na Božím slově Bibli. Jejich témata se začnou odvíjet   na této biblické rovině, i když možná zazní, pro některá srovnání i myšlenky jiné, jenž s nimi budou jakýmsi způsobem rezonovat, souznívat. Nechtěl bych být nepružným,uzavřený i k jiným moudrostem, jenž nám svou nápomocnou silou osvětlí, danou  duchovní moudrost. Moudrosti, ktéré byly pro nás v minulosti zaznamenávány, ona cenná poselství, posunující nás tak na našich duhovních cestách, dál a dál. Proto ještě chvíli posečkejte, než v boží zelenou píci, to vyroste. K sytosti, pro nás, pro všechny. A přispěje vše, k onomu našemu vzájemnějšímu propojení a porozumění, bližšímu spojení se Zdrojem, Jsoucím, Absolutním a Vědoucím, Bohem. Tím, který nás přesahuje, ale též k Tomu, jenž se k nám také sklání a chce, jakožto náš nebeský OTEC, abychom mu byli blíž a blíže, než tomu bylo, či je doposud. Vždyť On stále čeká až se s Ním a v Něm, spojíme v Jedno a proto i já doufám, že to jenž zde budete moci číst, nebude jen ze mne a mých zkušeností.

                                                                                                     Je tu dnes vidět, zcela jasně velký zajem o věci tajemné, okultistické, o knihy,  které radí dotyčným,  jak převýšit druhé, získat nad druhými určitou moc a ve společnosti peníze a určitou prestiž. Jedno přísloví praví, že moudrost v apatice nekoupíš a stejně tak, ani naše moudrost, se nemůže rovnat množství námi přečtených knih. Moudrost vždy byla určitým nezaslouženým darem, který byl jaksi  poskytován, jen a jen tomu, bylo-li a je-li to v zájmu vyšší moci.Onoho duchovního principu, který nás všechny převyšuje a který označujeme slovem: Jediný a Nepomíjející, Bůh, Absolutno - samo Bytí. Dnešní společnost, však často jede po spirististickém a okultistickém závodním okruhu vyjimečnosti. Každý stojí v určité frontě na to své určité ,,zboží". Ale přiznejme si, jak v knihkupectví, třeba i při našem zběžném pohledu do regálů s náboženskou tématikou, můžeme pozorovat stále větší příklon vydavatelů knih, jako důsledek poptávky čtenářů, duchovních hledačů, stále větší a větší rostoucí řady knih s náměty jako je magie, taroty, hádání z ruky, věštění nejrůznějšího druhu a také čarodějnictví. Jiné směry a lepší směry, jako je buddhismus s jeho morálními zásadami, nebo biblické knihy, tak ty se často jen kdesi krčí. Ač vím, že i některé články se na mých stránkách zabývají těmito směry a je to například šamanismus, kde cítím opravdovost a hloubku, též pravdivost v tom, jak i dnes se naučit tomu žítí, v souladu s přírodou a vesmírem. A dalším cenným  směrem, kterým je pránické léčení. Lze se na těchto stezkách poučit a duchovně růst. Patrně budu stále silně brojit proti takovýmto negací a magií nasycenými směry, jenž, odvádí mnohou mysl a lidskou duši tak do temnot magie a pro mne je to stále jedno a to samé i když se to mnozí snaží třídit na bílou nebo černou, neboť magie je jen jedna a hranice, mezi plus a mínus je zde velice šedivou oblastí. Ona ,,bílá", by chtěla se vetřít a stát se kladnou, nedílnou součástí mnoha života lidí. Těch, kteří ještě dnes mají silné duchovní potřeby a namísto toho, aby nalezly čisté prameny živé vody s obzory  průzračné a čisté duchovnosti a hluboké křesťanské mystiky, padají do zakrytých nastražených, smrtonosných jam.                                                                                                                              Je to zcela zřejmé, že tyto knihy o magii, se svými chytlavými tématy, jak získávat moc nad živly a nad druhými lidmi, odsunuly Bibli, jako Boží slovo i Ježíše Krista kamsi na okraj,na samu periférii. Tak se celé zapsané dějiny naší spásy, jenž se díky oběti ježíše Krista lidstvu otevřela,  staly pro mnohé dnes, jen jakousi Popelkou. Ačkoli jsme byli v dřívějších dobách považovány, za silně věřící a křesťanskou zemi.                                                                                Možná, že i Vy jste si položily otázku:,,Proč?". Proč se zejména mladí, zajímají spíše než o křesťanství o kdejaké pohanské kořeny, s jejich duchy, přírodními silami a  nevysvětlitelnými, tajemnem, obestřené podivnými jevy, keltskou minulost s jejími Merliny. A na druhé straně, je tu čistý šamanismus, jenž i když má, jak se může zdát, dost odlišné kořeny od křesťansví mystického, není tomu zcela tak. Jedná se o hluboce duchovní směr vnímání a prožívání okolního světa. Avšak i zde je potřeba být občas více obezřetnými, abychom se nedostali na scestí. Myslím-li šamanismus, pak se mi jedná čistě o onu širokost života, možnosti našeho duchovního rozměru a vnímání svého okolí. Vnímám jej pozitivně. Stejně jako u indianských kmenů ono uznávání Nejvyššího Ducha, Nebeského Otce, Manitua apod. Doufám, že trend nechat se vtáhnout do osidel magie ať je nyní jakkoli silný, že se časem snad zvrátí a lidé, kteří hledají cosi pevného nebudou tak silně  hledat a vyhlížet bludičky vedoucí je do bažin.                                                                                              Jakoby se již tak tato celá společnost dost nepotácela a nebořila do bahna různé korupce, necitlivosti k národům, se skoro žádnou výchozí ekonomikou, kde hlad, nemoce a neustálé boje, jenž se na jejich územích vedou, kam se dodávají zbraně od výrobců za peníze, na obě strany, neboť pryč se svědomím, vždyť je to přeci kšeft a dobré odbytiště zbrojního průmyslu a tak ony země doslovně i duchovně krvácí a jsou nemilosrdně pleněny.                                                                                                          Je to více než smutné a nelidské. A i když my, osobně, s tím patrně na vyšší úrovni, na níž se promenádují politické kreatury lidství, neuděláme asi nic, tak alespoň máme velikou možnost a plnou svobodu udělat se sebou hodně duchovně, a je tu taktéž možnost, se společně modlit a vše promeditovávat. S vysíláním energeticky pozitivních myšlenek, za lepší stav ve světě. Ne nechci zde vést plané, rozhořčené výroky o stavu dnešní naší,, rozvinuté" společnosti a o onom zbytku okolního světa. Světa, který je pro nás trochu vzdálenější a to i s jeho těžkostmi, jenž je pro nás zde utopený tak trochu v mlze a je tak méně ožehavým, než naše místní problémy.                                                        Avšak myslím si, že k uvědomnění si toho, kde a v čem žijeme, o onom současném, velikém příklonu k pohanství a všemožných vykladačů naší budoucnosti, což již je dávno předpovězeno v Bibli, budu se snažit tato slova i podložit, v každém úryvku, také biblickým textem a nejen svými slovy.

Chtěl by jsem zde se rozepsat o tom co Bible říká a chci psát proto, aby byla Vaše i má radost, stále větší, ale též i pokoj v mé i ve vaší duši, jež se často nám může nepozorovaně ztrácet a dochází poté u mnohých pak ku duševnímu  i tělesnému zhroucení. Proč? Neboť pokoj mysli i srdce se pozvolna rozplynul. Chtěl bych pro Vás proto napsat vždy pár řádků, pro posílení, upevnění a pro povzbuzení, k lepšímu duševnímu a celkově pozitivnímu naladění.Mám za to,že biblické poselství, je zejména dnes, pro nás tou jedinou a trvale radostnou zprávou. Jan