Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekCesta za osobním poznáním a za poznáním Pravého Světla, je pro každého velmi odlišná. Je jiná od cesty po níž jdou jiní, neboť jsme samostatné, oddělené individuality a nelze ji naordinovat, jako se na angínu nebo na chřipku předepíše určitý lék. Nejedná se tedy o žádné věci z konfekce, které stejně nikdá nepadly každému dokonale. Proto si myslím, že ani při putování za Světlem nejdou dva lidé stejnou cestou. Přesto je zde univerzální způsob možné léčby, na všeliké neduhy lidstva, každého z nás. Možná, že někomu z vás vyvstanou v mysli slova, která jsou zapsána v Bibli a to slova Ježíše Krista, jenž řekl:,,Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, rozhodně nebude chodit ve tmě, ale bude vlastnit světlo života".Ale jinde ohledně stavu lidského smýšlení v předchozích staletích, avšak  i disharmonického (vyladění) dnešního světa zaznívá varování a píše se, že: ,,lid si spíše než světlo, zamiloval tmu a skutky jejich jsou tedy zřejmé". Není tomu dnes tak? Nevidíme snad kolem sebe často lhostejnost, bezpráví, násilí, neslyšíme o krádežích, či nám nebylo něco osobně již ukradeno? A v neposlední řadě dlouhého výčtu, je tu i hladomor, nebo zákeřné nemoci šířící se světem, jejichž důvodem bývá mnohdy nedostatek hygieny či nemravné jednání lidí. Proto by tu měla býti důležitá a neopomíjitelná stránka, ona víra v Boha,Velkého a Absolutního Ducha, Vše-jednotu, Universum, Absolutní Bytí, nebo jak si lidé pojmenovávají ,,TO'' nepojmenovatelné. Pak se objeví cesta a víme i kam kráčíme. Pokud milujeme skutečnou Pravdu, pak budeme kráčet ke Světlu a světlo Poznání nás povede. Je to cesta Světla, cesta vedoucí k Boží velikosti, moudrosti. Je to cesta, kdy se v nás započne rozednívat, svítat a růst světlo pravého poznání sebe samých, své pravé podstaty i světa kolem nás. Světa, který z Jednoty Božího Ducha vzešel, a ačkoli je to  svět časný a pomíjivý, svět neustálých proměn, který se do BOHA opět (jako i ostatně vše)po čase vrací, je to v neporušeném stavu, svět plný podivuhodných krás. A tak bych rád Vás na tuto jedinečnou cestu za SVĚTLEM, pravým poznáním oné nejzazší Skutečnosti, chtěl pozvat. Pojďme alespoň kousek té cesty spolu. Každý však musí ten první krok udělat svobodně a zcela sám za sebe. Vítám každého z Vás, tedy na těchto stránkách a přeji každému z Vás příjemné putování a povzbuzení do každého nového dne, kdy uvidíte na své cestě víc a více Světla a také radosti z probouzející se Hluboké a Nezměrné Naděje z Poznaného.To, co každý sám za sebe ve svém životě z tohoto poznání i uplatní, je tedy pak oním živým poznáním a uvědomněním si ,,Kdo Jsem?" a  ,,Kam kráčím?" A také o jasněji rozpoznávat, o čem svědčí naše vlastní skutky, způsoby uvažování atd. A tak objevit ,,To'' dosud nepoznané a spíše jen v nejasných obrysech zatím jen za vším tušené, avšak Absolutně- reálně existující. Ano nazval jsem tyto stránky - ,,Cesta Světla'', neboť světla není nikdy dost a mnohdy se bojíme pojmenovat určité věci, přiznat si určitou nevědomost a nedokonalé poznání sebe sama i světa kolem a i to že mnohdy vlastně pouze přežíváme, ze dne na den, nevěda kam vlastně, ani jakým směrem kráčíme. Proto si Vás dovoluji pozvat na krátkou exkurzi, kde každý sám za sebe může poznávat a vystupovat po cestě kterou si vybere, na určitý vyšší stupeň svého bytí, kam Světlo i dnes stále dopadá, ač si jej nejsme běžně vůbec vědomi, neboť je přehlušeno vřavou světa a neóny reklam. A bude jen na Vás, kam budou směřovat vaše kroky a kolik světla Vám bude stačit. Pravá Cesta SVĚTLA, je jen jediná, tak jako je jedno naše slunce a taktéž JedinýVšemohoucí Bůh. Mnohé cesty jsou spíše tak jak to vidím dnes já, (s čímž nemusíte souhlasit), jen odlesky, nasvícenými střípky rozbitého zrcadla, rozsypané kočičí zlato, jenž je bezcenné, ale silně láká svým třpytem, oslňuje a svádí na scestí všechny, kteří, se do této pavučiny padnou. Rád bychVám popřál příjemné putování, za šťastnější a též světlejší budoucností, cestou za konečnou pravdou, kde pocit štěstí a naplnění i vnitřního klidu se stávají žitou skutečností. Cesta za světlem pravého poznání, je zcela odlišná od cest na něž jsme tímto úpadkovým světem neustále vábeni za oněmi pomíjivostmi. Vždyť každý z nás stále opakovaně zajisté cítí, jak  se svět se svými reklamní spoty neustále, až agresivně vnucuje, podbízí, vždyť jde o získání nových vazalů. Zde nejde o blaho. Proto je na každém z nás, zda půjdem za Světlem pravého poznání, neboť pak budou naše kroky, jak pevně věřím stále pevnéjšími a jistějšími. Vymaníme se z onoho  sevření ptáčníků.Pak budeme každém okamžiku prožívat pravou a trvalou radost z poznání, svobodného nadechnutí i opravdového a pravdivého naplnění. Přeji Vám příjemnou cestu. Jan

 

Inspirace II.

5. 2. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Doteky múzy,inspirace | Komentářů: 0