Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekCesta za osobním poznáním a za poznáním Pravého Světla, je pro každého velmi odlišná. Je jiná od cesty po níž jdou jiní, neboť jsme samostatné oddělené individuality a nelze ji naordinovat jako se na angínu nebo na chřipku předepíše určitý lék. Nejedná se tedy o žádné věci z konfekce, které stejně nepadly každému dokonale. Proto si myslím, že ani při putování za Světlem nejdou dva lidé stejnou cestou. Přesto je zde univerzální způsob možné léčby na všeliké neduhy lidstva, každého z nás. Možná,že někomu z vás vyvstanou v mysli slova, která jsou zapsána v Bibli a to slova Ježíše Krista, jenž řekl:,,Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, rozhodně nebude chodit ve tmě, ale bude vlastnit světlo života".Ale jinde ohledně stavu lidského smýšlení v předchozích staletích, avšak  i dnešního světa zaznívá varování a píše se, že: ,,lid si spíše než světlo, zamiloval tmu a skutky jejich jsou tedy zřejmé". Není tomu dnes tak? Nevidíme snad kolem sebe často lhostejnost, bezpráví, násilí, neslyšíme o krádežích, či nám nebylo něco osobně již ukradeno? A v neposlední řadě dlouhého výčtu je tu i hladomor, nebo zákeřné nemoci šířící se světem z důvodu nedostateku hygieny a také nemravného, jednání lidí kolem...Proto by to měla být a je to především víra v Boha,Velkého a Absolutního Ducha, Vše-jednotu, Universum, Absolutní Bytí, nebo jak si lidé pojmenovávají TO nepojmenovatelné. Pak víme i kam kráčíme, pokud milujeme skutečnou Pravdu, pak budeme kráčet ke Světlu a Světlo Poznání nás povede. Je to cesta Světla, cesta vedoucí k Boží moudrosti, je to cesta, kdy se v nás započne rozednívat, svítat a růst světlo pravého Poznání sebe i světa kolem nás, světa, který z Jednoty Božího Ducha vzešel, a ač je to tedy svět časný a pomíjivý, který se do BOHA opět, jako i ostatně vše, po čase vrací, je to v neporušeném stavu svět plný obdivuhodných a podivuhodných krás. A tak bych rád Vás na tuto jedinečnou cestu za SVĚTLEM, pravým poznáním nejzazší Skutečnosti, chtěl pozvat. Pojďme alespoň kousek té cesty spolu. Každý však musí ten první krok udělat svobodně a zcela sám za sebe. Vítám každého z Vás, tedy na těchto stránkách a přeji každému z Vás příjemné putování a povzbuzení do každého nového dne, kdy uvidíte na své cestě víc a více Světla a také radosti z probouzející se Hluboké Nezměrné Naděje z Poznaného.To co každý sám za sebe ve svém životě uplatní, je tedy oním živým poznáním a uvědomněním si ,,Kdo Jsem?" a  ,,Kam kráčím?" A také o čem svědčí naše skutky a způsoby uvažování atd. A tak objevit To dosud nepoznané a spíše jen v nejasných obrysech zatím jen tušené, avšak Absolutně- reálně existující. Ano nazval jsem tyto stránky - Cesta Světla, neboť světla není nikdy dost a mnohdy se bojíme pojmenovat určité věci, přiznat si určitou nevědomost a nedokonalé poznání sebe sama i světa kolem a i to že mnohdy vlastně pouze přežíváme, ze dne na den, nevěda kam vlastně, ani jakým směrem kráčíme. Proto si Vás dovoluji pozvat na krátkou exkurzi, kde můžeme poznávat a vystupovat po cestě kterou si vyberete na určitý vyšší stupeň svého bytí kam Světlo i dnes stále dopadá, ač si jej nejsme běžně vůbec vědomi. A bude jen na Vás, kam budou směřovat vaše kroky a kolik světla Vám bude stačit. Cesta SVĚTLA je jen jediná, tak jako je jedno naše slunce a taktéž Všemohoucí Bůh. Mnohé cesty jsou spíše tak jak to vidím dnes já, (s čímž nemusíte souhlasit), jen odlesky, nasvícenými střípky rozbitého zrcadla, rozsypané kočičí zlato, jenž je bezcenné. Přeji Vám příjemné putování za šťastnější a též světlejší budoucností, cestou za konečnou pravdou, kde pocit štěstí a naplnění i vnitřního klidu se stanou žitou skutečností. Cesta za světlem pravého poznání je zcela odlišná od cest na něž jsme tímto úpadkovým světem neustále vábeni za pomíjivostmi. Vždyť každý z nás stále opakovaně cítí jak  se reklamní spoty podbízí. Proto je na každém z nás zda půjdem za Světlem pravého poznání, neboť pak budou naše kroky, jak pevně věřím stále pevnéjšími a jistějšími a hlavně budeme každém okamžiku prožívat pravou a trvalou radost z poznání a opravdového a pravdivého naplnění. Přeji Vám příjemnou cestu. Jan

 

Inspirace II.

5. 2. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Doteky múzy,inspirace | Komentářů: 0